Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktiveringsinsatser kan ha motsatt effekt

Sara Hultqvist, lektor vid Socialhögskolan, har nyligen publicerat artikeln ”Consequences of activation policy targeting young adults with health-related problems in Sweden and Denmark” i tidskriften Journal of Poverty and Social Justice. Hon har också fått forskningsmedel från Göteborgs stad för en studie om kommunens aktiveringsinsatser.

Sara Hultqvist
Vad är bakgrunden till artikeln?

Iben Nørup och jag har samarbetat i flera projekt på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I ett av våra gemensamma arbeten kartlägger vi förtidspensionssystemen i de nordiska länderna. Våra avhandlingar behandlar de sociala stödsystemen för människor som på grund av ohälsa inte kan försörja sig via lönearbete (i Sverige och i Danmark) och med våra respektive avhandlingar och de gemensamma erfarenheterna från det nordiska samarbetet i bagaget beslöt vi oss för att skriva en artikel.

Vad kom ni fram till?

Den för praktik och politik viktigaste slutsatsen är att aktiveringsinsatser som syftar till att underlätta för personer att lönearbeta ibland har motsatt effekt.

Kommer ni att forska vidare om detta?

Vi planerar för ännu en artikel i samma ämne, med inriktning mot de aktiviteter personer med långvarigt medicinskt betingad nedsatt arbetsförmåga deltar i.

Här finns artikeln på tidskriftens hemsida.

Artikeln finns i fulltext på universitetsbibliotekets hemsida (kräver inloggning).

Medel till forskning om "Nya vägar till jobb"

I ett närliggade projekt har Sara Hultqvist tillsammans med Katarina Hollertz, Göteborgs universitet, fått forskningsmedel från Göteborg stad för studien "Brukarperspektiv på kommunal aktivering - en fallstudie av det stegvisa jobb- och kunskapslyftet” som kommer att påbörjas hösten 2017.

Genom intervjuer och deltagande observation ska studien följa deltagare och deras resor för att identifiera faktorer som främjar och hindrar lärande och anknytning till arbetsmarknaden.

Läs mer på Göteborgs stads hemsida.

Senaste artiklar

2017-06-22
Aktiveringsinsatser kan ha motsatt effekt
Aktiveringsinsatser kan ha motsatt effekt
2017-06-01
Socialhögskolan först ut med internationellt certifikat
Socialhögskolan först ut med internationellt certifikat
2017-05-31
Pågående forskning presenterades för kommunen
Pågående forskning presenterades för kommunen
2017-05-29
Sjukhuskuratorernas historik i Malmöregionen synas
Sjukhuskuratorernas historik i Malmöregionen synas
2017-05-18
”En helt annan typ av socialt arbete”
”En helt annan typ av socialt arbete”

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg