Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anslag från Forte till tre forskargrupper

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beviljat medel till tre forskargrupper på Socialhögskolan.
Fortes logotyp

Professor Håkan Jönson har, tillsammans med  Katarina Andersson, Umeå universitet, beviljats medel för det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning. Nätverket syftar till att utveckla äldreforskning, äldrepolitik och utbildning i äldrefrågor och samlar ca 60 forskare från 17 lärosäten i Sverige och leds av Håkan Jönson.

Forte har även beviljat fortsatt stöd under tre år (2016-2018) till Alexandru Panican, universitetslektor vid Socialhögskolan, för forskarnätverket om ungas etableringsvillkor i ljuset av den gymnasiala yrkesutbildningens institutionella utformning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Yrkesutbildningsnätverket kommer att samlas till en konferens vid ett tillfälle per år för utbyte om pågående forskning samt medverka till nya forskningsinitiativ; utöver detta planeras en nordisk konferens som infaller hösten 2017. Inom ramen för nätverket planeras även en antologi med utgivning våren 2018.

Slutligen har Socialvetenskaplig tidskrift (vars redaktion leds av professor Anna Meeuwisse) beviljats anslag det fortsatta arbetet med tidskriften.

Senaste artiklar

2017-09-25
Torbjörn Hjort i SvD om socialt hållbar konsumtion
Torbjörn Hjort i SvD om socialt hållbar konsumtion
2017-09-25
Hans Swärd i samtal med Susanna Alakoski
Hans Swärd i samtal med Susanna Alakoski
2017-09-15
Ny bok om välfärd post-tillväxt
Ny bok om välfärd post-tillväxt
2017-09-13
Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem
Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem
2017-09-08
”Socialtjänstlagen har blivit som ett lapptäcke”
”Socialtjänstlagen har blivit som ett lapptäcke”

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg