Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Civilsamhälle och socialt arbete

CSSA

Professor Anna Meeuwisse och professor Håkan Johansson leder sedan hösten 2008 en forskargrupp med inriktning mot det civila samhället och frivilligsektorn ur det sociala arbetets perspektiv. Gruppen bygger vidare på en tradition vid Socialhögskolan i Lund att bedriva forskning om frivilligt socialt arbete. Ett övergripande intresseområde är att studera välfärdens förändrade villkor och organisering och hur frivilligorganisationer påverkas av och är med och påverkar utvecklingen i välfärdsstaten. I gruppen ingår forskare knutna till Socialhögskolan vid Lunds universitet, men också doktorander och forskare från andra lärosäten (Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet).

Forskningsteman

Gruppens medlemmar arbetar med en rad olika forskningsprojekt som knyter an till frivilligsektorns/frivilligorganisationers utveckling på lokal, nationell och internationell nivå. I första hand analyseras frivilligorganisationer i ljuset av ett förändrat välfärdssamhälle och vilka konsekvenser detta har för organisationerna, exempelvis hur välfärdsstatens reformer påverkar organisationernas roll som ”röstbärare” och serviceutförare. Detta kan sammanfattas som ett forskningsintresse rörande frivilligsektorns status, roll och funktion i ett föränderligt välfärdssamhälle. För socialt arbete är frivilligorganisationer som företräder marginaliserade grupper av särskilt intresse.

Flera av forskningsprojekten har också en internationell inriktning och studerar exempelvis spridning av idéer och organisationsmodeller mellan länder och jämför frivilligsektorns struktur och organisering i olika typer av välfärdsstater. Ett centralt tema är hur en ökad överstatlighet påverkar den frivilliga organisationsväsendet på en nationell nivå. Innebär till exempel olika EU-initiativ med syfte att påverka medlemsländernas socialpolitik en ny politisk möjlighetsstruktur för frivilligorganisationer som företräder svaga grupper?

Medverkande forskare

Anna Meeuwisse (professor): Det frivilliga sociala arbetets utveckling och förändrade förutsättningar; patient och anhörigföreningar i lokalt, nationellt och internationellt perspektiv m.m.

Cecilia Heule (doktorand). Makt, brukarinflytande och handlingsutrymme för organisationer och enskilda organisationsrepresentanter, exempelvis inom ramen för Equalprogrammen.

Håkan Johansson (professor): Civila Dialoger i komparativt perspektiv; transnationella nätverk av NGOs; europeisering av svenska frivilligorganisationer.

Mairon Johansson, Linnéuniversitetet (lektor): De svenska sociala dialogprocesserna – möjligheterna till röst och inflytande för olika organisationer.

Cecilia Jonsson, Linnéuniversitetet (lektor): Social filanturism som ett framväxande fenomen av frivillighet i Sverige.

Ulrika Levander (lektor). Sociala företag som en ny institutionell konstruktion i Sverige.

Stig Linde (lektor) Utvärderingar, kvalitetsarbete och kvalitetssäkring inom svenska kyrkans församlingar.

Vanna Nordling (forskare) Välfärdsarbete med papperslösa: förhandlingar över rättigheter.

Roberto Scaramuzzino (lektor). Jämförelse av invandrarorganisationer i Italien och Sverige: lokal, nationell och europeisk organisering av invandrarorganisationer.

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg