Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Begriplig pensionsinformation för människor med risk för låga ålderspensioner

Flera undersökningar har visat hur svårt det är att på ett informerat sätt förbereda sig inför sin pensionering (se t.ex. Ekerdt, 2004; Lai och Tan, 2009; Werner, 2012). Skälen till detta är många. Förberedelserna åsyftar till att lösa något som ska ske långt fram i tiden, men inte bara det, utan också ta hänsyn till en mängd faktorer som rör förändringar långt utom personlig kontroll. Att försäkra sig om en adekvat ålderdomsförsörjning är alltså allt annat än en enkel biljett till sin första pensionsutbetalning.

Mål

Det övergripande målet med detta projekt är att bidra till ett möte mellan olika aktörer baserat på en gemensam ambition att utveckla bättre sätt att informera varandra om kunskapsbehov ifråga om pensionsförberedelser. Speciellt rör detta möjligheterna för grupper som vi redan idag kan misstänka under rådande förutsättningar kommer att få det svårt att bygga upp en adekvat ålderdomsförsörjning. Vi ser ett uppenbart behov av gemensam kunskapsutveckling för att förstå framtida såväl hot som möjligheter. Det spelar helt enkelt inte så stor roll om vi talar om kunder, brukare, klienter, tjänstemän, rådgivare, professionella eller säljare. I grunden behöver vi en plattform som möjliggör att vi ser potential bortom redan etablerade grupper.

Målet kan brytas ned i några olika delambitioner.

Människors röster om behov, önskemål och tänkbara lösningar ska släppas fram, de ska begripliggöras och införlivas i sammanhang där de spelar roll.
Människor som frågorna berör ska vara delaktiga i beslut som rör dem så långt det är möjligt.
Förutsättningar för en hållbar väg framåt ska skapas genom att ytor för samarbete och samverkan möjliggör länkar mellan engagerade aktörer. Dessa länkar fångas i skälen av att vara med och det vi lär oss tillsammans. Med andra ord att synliggöra gemensamma dilemman och söka förutsättningar för ömsesidig förståelse och därmed en plattform för utvecklad framtida samverkan.
Respekt för varandras tillskott till processen och öppenhet för kritisk och konstruktiv granskning.
Projektet kan leda till ökad förståelse om betydelsen av begriplig information och hur den ska utformas.

Vår insats som forskare i denna samverkan ska ses som aktionsforskning, då vi har som ambition att tillsammans med projektets målgrupper bidra till insikter och lösningar i praktiken. Vi vill enkelt uttryckt fördjupa kunskapen om pensionsförberedelser och dess förutsättningar för att forma handlingsutrymmet hos personer i risk för låga ålderspensioner.

Målgrupp

En målgrupp är personer som befinner sig i risk för en låg pension, företrädelsevis bosatta i Helsingborgs kommun, som vi genom projektet vill nå och engagera. En annan målgrupp vi genom projektet engagerar är de som arbetar med pensions-, försäkrings-, och budgetinformation till ovan nämnda målgrupp. En ytterligare målgrupp är studenter som engagerars genom att samverka i socialt arbete och kommunikation kring en gemensam fråga.

Resultat

Projektets resultat sprids utanför den engagerade kretsen löpande via en virtuell portal, via den avslutande konferensen, samt via en slutrapport. Därtill hoppas vi att resultaten från våra aktiviteter sprids av deltagarna.

Sidansvarig:

Forskare

Projektledare: Lars Harrysson
042-35 65 27
lars.harrysson [at] soch.lu.se

Forskare: Erika Werner, Norma Montesino, samt Jörgen Eksell (Insititutionen för strategisk kommunikation)
Finansiär: Plattformen 2014 - 2015

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg