Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan i barnahus. En komparativ studie av barnahusmodellens spridning och styrning i Norden

Alltsedan starten av Barnahusid på Island 1998 har Barnahusmodellen genomgått en omfattande nordisk spridningsprocess. I ett barnahus samverkar socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende under ett tak kring utredningar av misstänkta brott mot barn, med målet att dels effektivisera rättsprocessen, dels förbättra skydd och psykosocialt stöd. Barnahusmodellen präglas mot denna bakgrund av ett spänningsförhållande mellan en straffrättslig logik och en behandlingslogik. Forskningsprojektet utgör en komparativ studie av Barnahus i Norden. Fokus för studien är hur modellen har spridits och "översatts" inom och mellan de nordiska länderna, liksom hur olika former för spridning, styrning och reglering påverkar balansen mellan straffrätt och socialrätt i respektive länder.

Inom ramen för projektet genomförs en analys av policydokument samt en intervjustudie. I projektet utarbetas också ett teoretiskt ramverk för att studera och jämföra spridning och styrning av Barnahusmodellen. Forskningen omfattar därigenom även teoriutveckling gällande inter-organisatoriska samverkansprocesser liksom nya former av välfärdsstyrning och reglering, främst utifrån en kombination av rättssociologisk och institutionell teoribildning samt maktperspektiv och policyforskning.

Projektet leds och genomförs av fil. dr. Susanna Johansson och är finansierat genom ett stipendium från Nordiskt Samarbetsråd för Kriminologi samt som postdoktor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Sidansvarig:

Forskare

Susanna Johansson

Tidsplan: 2011-2015

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg