Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

"Att sätta klienten i förarsätet"

En kontrollerad studie av en procedur för att förbättra utfallet av förekommande behandlingsmetoder för alkoholproblem.

Projektet avser utvärdera en metod (ORS/SRS) för systematisk klientfeedback i behandling av alkoholproblem. Metoden använder två korta skattningsformulär för att session för session monitorera dels viktiga förändringar i klientens situation, dels dennes/as syn på hur relationen till behandlaren fungerar. Hypotesen är att metoden, genom att stärka den ”terapeutiska alliansen” och ge möjlighet att anpassa insatserna till klienternas behov och önskemål, förbättrar utfallet av olika behandlingsmetoder.

Projektet avser att granska denna hypotes i en randomiserad studie med > 600 klienter i behandling för sina alkoholproblem. Studien undersöker om utbildning av behandlarna i systematisk klientfeedback, i sig respektive i kombination med deras aktiva användande av de nämnda skattningsskalorna, förbättrar resultatet av tre olika behandlingar. Kontroller görs för möjligheten att vissa behandlare generellt når bättre resultat än andra, att vissa klienter fungerar bättre i vissa behandlingar eller med vissa behandlare, och för att behandlarnas syn på klientfeedback kan påverka utfallet.

Den centrala forskningsfrågan är om systematisk klientfeedback förbättrar resultatet av behandling av alkoholproblem, generellt och/eller som tillägg till någon av tre olika behandlingar. Skäl att genomföra studien är (i) de höga samhällskostnaderna för alkoholen, tillsammans med det modesta utfallet av behandling och de stora humanitära och ekonomiska vinster även måttliga förbättringar av detta skulle innebära; (ii) anknytningen till det ökande intresset inom forskningen för s.k. “common factors” som potentiellt viktigare för utfallet av behandling än valet av specifik behandlingsmetod; (iii) att möjligheten att förbättra behandlingsresultaten oavsett specifik metod ter sig mycket angelägen i ett läge där ingen “evidensbaserad metod” de facto kan utpekas som bättre än någon annan; och (iv) att studieresultaten ger grund för beslut om den framtida användningen av denna alltmer populära metod.

Sidansvarig:

Forskare

Projektledare: Jan Blomqvist, Stockholms universitet

Övriga medarbetare: Irja Christophs, Peter Wennberg och Eva Samuelsson (SoRAD), Lars Oscarsson och Katarina Hjortgren (Örebro universitet), Arne Kristiansen och Anna Espmarker (Lunds universitet) samt Lisa Wallander (Malmö högskola)

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), dnr 2009-1668

Tidsplan: 2010 - 2014

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg