Carina Tigervall

FD i sociologi, universitetslektor och forskare. Kursföreståndare på SOPA11, socionomprogrammets första termin.

Jag undervisar på socialhögskolan inom socionomprogrammet, främst på den första terminen. Under vårterminen 2012 är jag dessutom klasslärare för SOPA11:A i Lund.

Förutom att undervisa forskar jag också, närmare bestämt kring ämnet etnisk identitet och vardagsrasism. Min doktorsavhandlingen belyste representationernas betydelse för skapandet och upprätthållandet av kollektiva identiteter som exempelvis ”svenskar” och ”invandrare”. I forskningsprojektet ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet” studerades adopterades och adoptivföräldrars upplevelser av diskriminering på grundval av hudfärg och andra ”rasmarkörer”, samt identitetsstrategier kopplade till ett ”icke-svenskt” utseende.

Meritförteckning med publikationslista (Nytt fönster 73 kB)

 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Carina Tigervall
Kontaktinformation

Tel:
+46462229645

E-post:
carina.tigervall@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00