Cecilia Heule

Universitetsadjunkt, doktorand

Jag är socionom, och var under åren 1987 - 1994 bosatt i Amsterdam där jag arbetade med utsatta grupper och frivilligt socialt arbete. Jag utbildade mig till socionom i slutet av 1990-talet. Sedan 2002 arbetar jag på Socialhögskolan i Lund och har samarbetat med ett trettiotal brukarorganisationer, både genom utvärderingsuppdrag och i undervisningen.

Undervisning

Sedan 2005 har jag varit engagerad i den så kallade mobiliseringskursen (som sedan starten har haft lite olika officiella namn) – en kurs om mobilisering och entreprenörskap som riktar sig till socionomstudenter och till studenter rekryterade i olika brukarorganisationer. Mer information om kursen och om det nationella nätverket BRUS sehemsida

Forskning

Mina forskningsintressen inrymmer frågor om makt, brukarinflytande, förändringsarbete, samt handlingsutrymme för organisationer och enskilda organisationsrepresentanter. Jag skriver min avhandling om det gränsöverskridande utvecklingsarbete som sker inom ramen för EU:s integrationspolitik.

Jag är också engagerad i att utveckla brukarmedverkan i utvecklingsprojektet Bostad Först – ett initiativ till samarbete mellan forskare, praktikerpolitiker och drabbade som leds av professor Hans Swärd.

Under 2011 - 2013 pågår ett EU-projekt (PowerUs)om brukarmedverkan i undervisningen i socialt arbete som jag är initiativtagare och koordinator för. Till PowerUs hemsida
Inom ramen för detta projekt har vi tagit fram en broschyr om den pedagogik som utvecklats på Socialhögskolan i Lund och spridits till Lillehammer, Köpenhamn och London.

 Mend the Gap - en pedagogik för ett mobiliserande socialt arbete

På min fritid är jag ordförande för den ideella organisationen Socialpolitik som ger ut den politiskt och religiöst obundna tidskriften med samma namn.

Publikationer

Alla publikationer i LUP (Lund University Publications)

Övriga publikationer

Heule, C (2005) Ideologi, praktik & retorik – en utvärdering av Bastas etablering i Västsverige Socialhögskolan, Lunds Universitet

Heule, C, (2005) Makt, kön & identitet – en utvärdering om att vara kvinna på Basta, Socialhögskolan, Lunds Universitet

Heule, C & Lago, L (2005) YES – pedagogik för utsatta med ideologiska förtecken, Socialhögskolan, Lunds Universitet


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Cecilia Heule
Kontaktinformation

Tel:
+46462229554

E-post:
cecilia.heule@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00