Flemming Kristensen

Doktorand, fil. mag. i statsvetenskap och fil. kand. i sociologi vid Lunds universitet.

Antagen till doktorandutbildningen på Socialhögskolan i Lund våren 2000 och arbetar för närvarande inom forskningsprogrammet "De nya organisationerna - fria organisationer i förändrad välfärdsstat?".

Forskning

Forskningsinriktningar:

  • politisk sociologi
  • organisationsteori
  • kultursociologi
  • politisk teori och politisk filosofi

Forskningsområden

Välfärdsstatens förändring: implikationer för samarbetet mellan staten och de frivilliga organisationerna, samt implikationer för politisk insyn och politiskt deltagande.

Forskar inom forskningsprogrammet "De nya organisationerna - fria organisationer i förändrad välfärdsstat?"

Uppsatser & Publikationer

Forskningsprojektet Beyond the Welfare State


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-03-04

Kontaktinformation

Tel:
+46462220424

E-post:
flemming.kristensen@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00