Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Min undervisning inom socionomprogrammet har främst handlat om socialt arbete med barn och unga, jag har medverkat i forskarutbildningen i socialt arbete och bedriver forskning inom området barn och familj, främst med inriktning på social barnavård och barn och familjer i utsatta levnadsförhållanden.

Sökbar publikationslista i LUP (Lunds universitets publikationer)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-03-03

Gunvor Andersson
Kontaktinformation
Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00