Karin Kullberg

FD


Jag är socionom, utbildad vid Socialhögskolan i Lund. Under de första 15 åren av min karriär arbetade jag med socialt arbete på fältet, främst i socialtjänsten. Sedan 1988 är jag anställd vid socionomutbildningen i Lund. Främst har jag arbetat med den fältförlagda delen av utbildningen men jag har också arbetat på andra kurser. Jag har dessutom haft en lång rad olika uppdrag t.ex. som studievägledare och internationell koordinator.

År 2003 tog jag tjänstledigt för att göra en lic-avhandling vid dåvarande Växjö universitet. Avhandlingen "Man hittar sin nisch" handlar om manliga socionomers karriärer och blev klar 2006. Jag var sedan tillbaka vid socionomutbildningen i Lund under 2,5 år varefter jag beslöt att gå vidare till en doktorsavhandling denna gång vid Göteborgs universitet. Jag disputerade i juni 2011 med avhandlingen "Socionomkarriärer".

Jag har nu en lektorstjänst vid Socialhögskolan i Lund och undervisar främst på termin 5, 6 och 7 på socionomutbildningen. Jag är också verksam i professionsforskningsprojekt vid LU och ett forskningsprojekt finansierat av EASSW med titeln "Who Survives Child Protection". Mina forskningsintressen är profession, organisation, karriär och genus.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Karin Kullberg
Kontaktinformation

Tel:
+46462220423

E-post:
karin.kullberg@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00