Karin Lenz

Mina huvudintressen inom socialt arbete är människors handlingsutrymme (vem, när, hur och varför), socialt arbete som kunskapsområde och att försöka förstå hur en socionomstuderande blir socionom.

Jag undervisar i socialt arbete på alla nivåer inom Socionomprogrammet.

Åren 2009-2011 är jag ledamot i Socialhögskolans institutionsstyrelse och likaså representant i Samhällsvetenskapliga fakultetens ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Karin Lenz
Kontaktinformation

Tel:
+46462229405

E-post:
karin.lenz@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00