Katarina Jacobsson

FD, Docent i sociologi

Universitetslektor

Undervisning

Undervisar framför allt i kvalitativ metod men också kriminologi och medicinsk sociologi.

Forskning

Forskningsinriktning: kunskapssociologi, social kontroll, avvikelsesociologi, medicinsk sociologi och ”redogörande praktiker” vilket studerats på fält som dövområdet och rättsväsendet. Metodologiska spörsmål – i synnerhet kvalitativa – är också ett forskningsintresse. Pågående forskningsprojekt omfattar analyser av samhälleliga diskurser och korruptionsanklagelser, rättsligt och medicinskt beslutsfattande samt manualbaserat socialt arbete i praktiken.

Publikationer

Sökbar publikationslista i LUP (Lunds universitets publikationer) 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Katarina Jacobsson
Kontaktinformation

Tel:
+46462221291

E-post:
katarina.jacobsson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00