Kerstin Svensson

Professor i socialt arbete, prefekt

Undervisning

Undervisar framför allt på forskarutbildningen och handleder doktorander. Enstaka föreläsningar på socionomprogrammet.

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring det sociala arbetets utförande, organisering, professionalisering, historia och roll i samhället. Jag är också intresserad av hur kunskap skapas och förs vidare, hur relationen mellan socialarbetare och klient utvecklas, hur stöd och kontroll samverkar i det sociala arbetet samt vilken roll och funktion individen har i organisationen, oavsett om organisationen är en myndighet eller en frivilligorganisation. Dessa teman har jag framför allt studerat utifrån det sociala arbete som grundas i frågor om brott, missbruk och ungdom och utförs inom ramen för såväl förebyggande som frivilliga insatser och tvångsvård.

Forskningsinriktning: Organisation och organisering

Pågående projekt

2013-16
Brottsofferjourernas riksförbund – formering, frågor fokus. Tillsammans med Carina Gallo. Finansieras av Brottsofferfonden.

2013-14
Försörjning för våldsutsatta kvinnor som bryter upp. Linnéuniversitetet, projektledare Rickard Ulmestig. Finansieras av Brottsofferfonden.

2012-16
COST Action: Offender Supervision in Europe. Medlem av Management Committé och leder tillsammans med Gwen Robinson, Sheffield, Working group om Practising Offender Supervision.

2011-14
Kunskapssamhällets bärare. En studie av professionernas historiska framväxt och nutida samhälleliga betydelse i Sverige. Finansieras av Vetenskapsrådet, projektledare Thomas Brante.

Aktuella publikationer

Linde, Stig & Svensson, Kerstin (2013) Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter -– Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Stockholm: Liber.

Robinson, Gwen & Svensson, Kerstin (2013) Practising Offender Supervision. I: McNeill, Fergus & Beyens, Kristel (red.) Offender Supervision in Europe. Palgrave Macmillan.

Alla publikationer

Sökbar publikationslista i LUP (Lunds universitets publikationer) 

Övrigt

Ingår i redaktionskommittén för
Nordic Journal of Social Work Research 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Kerstin Svensson
Kontaktinformation

Tel:
+46462220461

E-post:
kerstin.svensson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00