Lars Harrysson

FD i Socialt Arbete

In English 

Min undervisning fokuserar på välfärdsfrågor, t.ex. välfärdsstatens uppbyggnad och omstrukturering, samt hur välfärd i olika länder kan förstås. Jag är pedagogiskt hängiven åt studentcentrerad undervisning där studenternas kreativa och reflexiva förmågor är i förgrunden.
Forskningsmässigt har jag under senare tid sysslat med lärande i en samverkan mellan Socialhögskolan och Helsingborgs kommun. Fokus i det projektet har varit på vad som får yrkesverksamma i olika organisationer i socialt arbete att lära sig nytt. Rapport från projektet finns tillgänglig att ladda ner via LUP.
Ett annat projekt rör pensionsplanering där jag arbetar med ett internationellt projekt som frågar sig hur pensionsregimer kan förstås utifrån hur människor faktiskt planerar sin kommande pensionering. Intervjuer har gjorts i Sverige, Danmark, USA, Brasilien, Australien och Nya Zeeland. Ett bidrag från detta projekt finns i boken länkad nedan.
Ett projekt som varit igång mycket länge och inom vilket jag skrev min doktorsavhandling handlar om företag, arbetsgivare och arbetstagare, och pensionering. Det senaste tillskottet i publicerade artiklar är kring utvecklingen den svenska folkpensionen introducerad 1948. Bidraget kan läsas här (Nytt fönster 231 kB)

Välkommen att höra av dig

Sökbar publikationslista i LUP (Nytt fönster)

Harrysson & O'BrienSocial Welfare - Social Exclusion - A life course frame

Lars H


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Lars Harrysson
Kontaktinformation

Tel:
+4642356527

E-post:
lars.harrysson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00