Marcus Knutagård

FD, Lektor

Undervisning

Jag har undervisat och handlett på olika terminer på socionomprogrammet, och arbetat på kursen Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap där jag har varit kursföreståndare. Denna kurs ges på sjunde terminen på socionomprogrammet. Jag är nu kursföreståndare för uppsatskursen, SOPA63, på grundutbildningen och uppsatskurserna på avancerad nivå (magister och master).

Forskning

Jag disputerade i maj 2009 med avhandlingen Skälens fångar: Hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar. Om ni vill läsa avhandlingen kan ni ladda ned den härJag intresserar mig bland annat för organiseringen av det sociala arbetets praktik. Jag har arbetat med ett utvecklingsprojekt kring Bostad försti Sverige (förenklat en form av en metod eller strategi när det gäller hur hemlöshetsarbetet kan organiseras) och jag har även varit med och utvärderat de projekt som fått medel inom ramen för regeringens hemlöshetsstrategi.

Jag arbetar nu på ett postdoc-projekt finasierat genom FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Projektet heter ”Det sociala arbetets moraliska geografi”.

Jag är med i forskargruppen Organisation och organisering  vid vår institution. Jag är medlem i det nordiska nätverket för hemlöshetsforskning samt det europeiska nätverket ENHR  - The European Network of Housing Research.

Jag är också Management Committee Member i COST-nätverket Social services, welfare state and places 

Jag är styrelsemedlem i NOUSA  - Nordisk Organisasjon for Utdanninger i Sosialt Arbeid.

Publikationer

Publikationer 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Marcus Knutagård
Kontaktinformation

Tel:
+46462229384

E-post:
marcus.knutagard@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00