Maria Bangura Arvidsson

Fil. Dr. i socialt arbete, universitetslektor

Undervisning

Huvudsakligen arbetar jag med undervisning och som handledare och examinator av C- och magisteruppsatser, både i Lund och på Campus Helsingborg.Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med barn och unga.

Forskning

Jag bedriver forskning inom området Child and Family Welfare, just nu med projektet ”Insatsen kontaktperson vid umgänge – ur barns och föräldrars perspektiv” (finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset).

Frågeställningar om föräldraskap, i synnerhet faderskap, och relationer mellan barn och föräldrar har på olika sätt engagerat mig i flera års tid. Jag är främst intresserad av olika former av föräldraskap samt vad som - av såväl föräldrar själva som av olika samhällsaktörer - betraktas som "bra" respektive "bristfälligt" föräldraskap. Även barns erfarenheter och upplevelser är viktiga att fokusera i dessa sammanhang.

Övrigt

Förutom som forskare och universitetslärare, har jag också många års erfarenhet av frivilligt socialt arbete i olika föreningsverksamheter för ensamstående föräldrar bl.a. inom den rikstäckande organisationen Makalösa Föräldrar (www.makalosa.org), som arbetar med både social verksamhet och opinionsarbete.

Publikationer

Sökbar publikationslista i LUP (Lund University Publications)

 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Maria Bangura Arvidsson
Kontaktinformation

Tel:
+46462223065

E-post:
maria.bangura_arvidsson
@soch.lu.se


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00