Martin Bergström

FD, Forskare

Utbildning

Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med inriktning på familjer (15 hp, avancerad nivå, ges som valbar kurs på termin 7). Jag föreläser även på SOPA 43, SOPA 44 och SOPM20/SOAN43.

Forskning

Jag intresserar mig för effektutvärderingar av familjeinsatser. Effektutvärderingarna innebär bland annat experimentella och kvasiexperimentella designer. Dessutom intresserar jag mig för psykometriska mätinstrument. Detta speglar även vad jag undervisar om. Jag är med i forskargruppen Barn, familj, välfärd på Socialhögskolan. För närvarande arbetar jag bland annat med ett större forskningsprojekt om Multidimensional Treatment Foster Care metoden på ungdomshem.

Publikationer

Publikationslista i LUP

 


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Kontaktinformation

Tel:
+46462229825

E-post:
martin.bergstrom@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00