Max Koch

FD i sociologi

Professor

Undervisning

Jag har undervisat i Sverige, Tyskland och Storbritannien, och inom intensivprogrammet sponsrat av EU:s Sokratesprogram. Jag undervisar inom ämnen som rör samhällsteori, politisk ekonomi och ekologi, sociala skillnader och komparativ analys av arbetsmarknads- och välfärdsregimer.

Kursföreståndare för kursen Social Policy in Europe, 15 hp.

Forskning

Ett genomgående tema för min forskning har varit de sätt på vilka politisk och ekonomisk omstrukturering återspeglas i sociala strukturer med betoning på välfärds- och sysselsättningsrelationer samt med ett jämförande perspektiv. På senare tid har jag börjat kombinera dessa forskningsintressen med politisk ekologi. Jag har också börjat forska kring synergier inom klimatförändringar och socialpolitik och om minimiinkomst i jämförande perspektiv.

2013 var jag inbjuden till Köln och GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences och forskade om Attitudes towards Climate Change and Social Policies - a Comparative View (tillsammans med Martin Fritz från GESIS).

Övrigt

Jag har varit tidigare varit verksam vid Queen’s University Belfast och kom till Lunds universitet i 2008. Jag fick min doktorsexamen i sociologi och min Habilitation från Freie Universität Berlin.

Jag har varit gästforskare vid Universidad Complutense de Madrid, Erasmus University Rotterdam, Glasgow University,  Programa de Economía del Trabajo (Santiago de Chile), Lunds universitet (innan min nuvarande anställning) och GESIS - Leibniz Institute of the Social Sciences Cologne. MJag är medlem av International Sociological Association (Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy, Research Committee 19), the European Sociological Association (Research Network Critical Political Economy) och the Climate Change Study Group of the British Sociological Association.

Publikationer

Alla i LUP (Lund University Publications)

2013 Non-Standard Employment in Europe: Paradigms, Prevalence and Policy Responses, coedited with Martin Fritz, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2012 Capitalism and Climate Change - Theoretical discussion, Historical Development and Policy Responses, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2011 Diversity, Standardization and Social Transformation: Gender, Ethnicity and Inequality in Europe, coedited with Lesley McMillan and Bram Peper, Aldershot: Ashgate.

2006 Roads to Post-Fordism. Labour Markets and Social Structures in Europe, Aldershot: Ashgate .

2003 Arbeitsmärkte und Sozialstrukturen in Europa. Wege zum Postfordismus in den Niederlanden, Schweden, Spanien, Großbritannien und Deutschland, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

1998 Unternehmen Transformation. Sozialstruktur und gesellschaftlicher Wandel in Chile, Berliner Lateinamerikaforschungen Band 9, Frankfurt/Main: Vervuert.

1994 Vom Strukturwandel einer Klassengesellschaft. Theoretische Diskussion und empirische Analyse, Münster: Westfälisches Dampfboot (second edition 1998).


Tillbaka

Page Manager: Christine Antaya
Questions about the website: Web Group
Publisher: School of Social Work

Uppdaterad: 2014-02-28

Max Koch
Kontaktinformation

Tel:
+46462221268

E-post:
max.koch@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00