Max Koch

FD och habilitation i sociologi från Freie Universität Berlin

Professor

Undervisning

Jag undervisar inom ämnen som rör samhällsteori, politisk ekonomi och ekologi, social ojämnhet och komparativ analys av arbetsmarknads- och välfärdsregimer.

Är kursföreståndare för kursen "Social Policy in Europe", 15 hp.

Undervisar även i masterprogrammet "Welfare Policies and Management och är medlem i programmets styrelse.

Forskning

Ett genomgående tema för min forskning har varit de sätt på vilka politisk och ekonomisk omstrukturering återspeglas i sociala strukturer med betoning på välfärds- och sysselsättningsrelationer samt med ett jämförande perspektiv. På senare tid har jag börjat kombinera dessa forskningsintressen med politisk ekologi. Jag har också börjat forska kring synergier och konflikter mellan miljöpolitik och socialpolitik. Två forskningsprojekt startar i oktober 2014:

  • Sustainable Welfare, Pufendorf Institute: Jag ska koordinera ett tvärvetenskapligt nätverk med forskare från fem fakulteter och tio institutioner vid Lunds universitet (oktober 2014 - maj 2015).
  • Sustainable European Welfare Societies: Assessing linkages between social and environmental policy, Research Council of Norway (koordinerat av NOVA, Oslo): Jag kommer att ansvara för den mest teoretiska Work Package 1 ('How does the meaning of sustainable social welfare change if we take requirements for environmental sustainability into account?') Projektet avslutas i september 2017.

Övrigt

Jag har varit gästforskare vid Universidad Complutense de Madrid, Erasmus University Rotterdam, Glasgow University, Programa de Economía del Trabajo (Santiago de Chile), Lunds universitet (innan min nuvarande anställning) och GESIS - Leibniz Institute of the Social Sciences, Köln.

Jag är medlem av International Sociological Association (Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy, Research Committee 19), European Sociological Association (Research Network Critical Political Economy) och Climate Change Study Group av British Sociological Association.

 

Publikationer

2013 Non-Standard Employment in Europe: Paradigms, Prevalence and Policy Responses, coedited with Martin Fritz, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2012 Capitalism and Climate Change - Theoretical discussion, Historical Development and Policy Responses, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2011 Diversity, Standardization and Social Transformation: Gender, Ethnicity and Inequality in Europe, coedited with Lesley McMillan and Bram Peper, Aldershot: Ashgate.

2006 Roads to Post-Fordism. Labour Markets and Social Structures in Europe, Aldershot: Ashgate .

2003 Arbeitsmärkte und Sozialstrukturen in Europa. Wege zum Postfordismus in den Niederlanden, Schweden, Spanien, Großbritannien und Deutschland, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

1998 Unternehmen Transformation. Sozialstruktur und gesellschaftlicher Wandel in Chile, Berliner Lateinamerikaforschungen Band 9, Frankfurt/Main: Vervuert.

1994 Vom Strukturwandel einer Klassengesellschaft. Theoretische Diskussion und empirische Analyse, Münster: Westfälisches Dampfboot (second edition 1998).

Alla i LUP (Lund University Publications)


Tillbaka

Page Manager: Christine Antaya
Questions about the website: Web Group
Publisher: School of Social Work

Uppdaterad: 2014-09-10

Max Koch
Kontaktinformation

Tel:
+46462221268

E-post:
max.koch@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00