Ove Östling

Universitetsadjunkt

Socionom och familjeterapeut

Ove Östling har lång erfarenhet av arbete med familjer, barn och ungdomar inom social- tjänsten, skoldaghem och barnpsykiatrin.

Undervisning

Undervisar på kursen Kommunikation och handling i socialt arbete, på socionomprogrammets fjärde termin.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Kontaktinformation

Tel:
+46462229422

E-post:
ove.ostling@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00