Rosmari Eliasson-Lappalainen

FD, professor em

Jag som är sociolog, tillträdde en nyinrättad professur i socialt arbete i Lund 1993. Var tidigare forskare på Barnbyn Skå där jag bedrivit en omfattande forskning om utvecklingstendenser inom psykiatrin. Därefter var jag forskningsledare vid FoU-byrån, Stockholms Socialtjänst och vid Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm samt adjungerad professor i socialt arbete i Lund från 1985. Min forskning är inriktad på äldreomsorg och jag leder det av SFR och FAS finansierade forskningsprogrammet "Äldreomsorgens vardag och villkor". Bland mina publikationer finns flera som handlar om forskningsetiska problem och frågor om strategier, metod- och perspektivval inom nya forskningsfält.

Publikationsförteckning

Forskningsprogram:

CARE FOR THE ELDERLY: CONDITIONS AND EVERYDAY REALITIES
Comparative perspectives on Scandinavian welfare states, welfare municipalities and the patterns of care from the view of elderly persons.


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Rosmari Eliasson-Lappalainen
Kontaktinformation

Tel:
+46462229401

E-post:
rosmari.eliasson-lappalainen
@soch.lu.se


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00