Sara Helmersson

Doktorand, magister i socialt arbete, socionomexamen

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsarbete handlar om stöd för hjälpsökande våldsutsatta kvinnor inom den offentliga och ideella sektorn. Jag har bl.a. samlat in enkätmaterial från brottsofferjourer, kvinnojourer och kommunala stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor, samt genomfört intervjuer och observationer på de två senare. Forskningsprojektet ”Vad innebär ’empowerment’ för personer som utsatts för våld i nära relationer?” finanseras med pengar från Brottsofferfonden.Läs mer här

Mina handledare är docent Katarina Jacobsson och professor Håkan Jönson, båda verksamma på Socialhögskolan i Lund.

Om du har några frågor eller är intresserad av att veta mer om mitt forskningsprojekt är du välkommen att kontakta mig.

Övrigt

Jag anordnar Socialhögskolans sociala seminarier där institutionens anställda presenterar sin egen tidigare, pågående eller planerade forskning. Seminarierna är öppna och kostnadsfria, oftast tre torsdagar per termin. Tiden är 15.15-16.30 och vi håller till på Bredgatan 26 i Socialhögskolans undervisningslokaler. Håll utkik i kalendariet. Välkomna!

Publikationer

Publikationslista i LUP


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Sara Helmersson Rosendahl
Kontaktinformation

Tel:
+46462229427

E-post:
sara.helmersson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00