Staffan Blomberg

FD, docent, universitetslektor

Undervisning

Kursföreståndare för kursen Det sociala arbetets organisering på socionomprogrammets sjätte termin.

Forskning

Blombergs forskning kan delas in i två huvudspår. Det ena behandlar socialpolitikens principer och välfärdsstatens utveckling mer i allmänhet. Det andra spåret har omvandling och organisationsreformer inom den kommunala äldreomsorgen.

På Vårdalinstitutet har Blomberg arbetat inom ramen för interventionsstudien ”Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende – implementering och utvärdering av en intervention för sårbara äldre”. Forskningen omfattar studier av implementeringsprocessen i sig liksom hur case managerns roll i interventionen utvecklas i samspel med olika yrkesgrupper, den äldre och dennes anhöriga då interventionen realiseras.

Publikationer

Sökbar publikationslista i LUP (Lund University Publications)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-09-10

Staffan Blomberg
Kontaktinformation

Tel:
+46462223162

E-post:
staffan.blomberg@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00