Stig Linde

Lektor

Forskningsintresse:

Mellan värden och mål - utvärderingar i ideella organisationer (Nytt fönster 15.6 mB)

Undervisning:

Undervisar främst om utvärdering, på masterkurserna Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete (SOAN22), och Evaluation and Welfare Management (WPMP02).

Skrivit:

Doktorsavhandling: Församlingen i granskningssamhället (2010)

Utvärdering i diakonalt arbete, i Blennberger, Erik & Hansson, Mats J. (red.) 2008 Diakoni. Tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum

Utfall och framgångsmått inom två socialt inriktade frivilligorganisationer Magisteruppsats 2001

Konferenspapers:
European Group of Organization Studies, Colloquium (2011). The Parish in the Audit Society.

The 3rd conference on Church Leadership and Organization Change: topic "Church Work and Management in Change", (2011). The Parish in the Audit Society.

European Evaluation Association Conference 2010 (Prague) tillsammans med Verner Denvall Knocking on heavens door - Outcome measurement comes to church

Svenska utvärderarföreningens konferens 2007
Tillsammans med Verner Denvall: Moderniteten och den gamla organisationen

Forsakonferens i Lund 2007
Evaluering i ideellt arbete - mellan värden och mål

Svenska utvärderarföreningens konferens 2005
Evaluering och verksamhetsuppföljning i socialt inriktade frivilligorganisationer - villkor och värden.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-23

Stig Linde
Kontaktinformation

Tel:
+46462229425

E-post:
stig.linde@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00