Torbjörn Hjort

FD, Docent i socialt arbete, universitetslektor

Undervisning

Jag arbetar huvudsakligen på terminerna 5, 6 och 7 där jag bl.a. handleder och examinerar c-uppsatser. Jag är också involverad i masterprogrammet och har bl.a. varit kursföreståndare för kursen Socialt arbete med fattigdom och försörjningsproblem.

Forskning

Mina forskningsområden berör på olika sätt försörjningsproblem och ekonomisk utsatthet. Ett område fokuserar på vad ekonomisk utsatthet kan ha för innebörder i ett samhälle präglat av konsumtion. Ett annat område handlar om hur välfärdsstaten förhåller sig till ekonomisk utsatthet och om hur föreställningar kring skälig levnadsnivå skapas och tar sig uttryck. I ett tredje område studerar jag hur samhällets finansialisering påverkar den enskilde, företrädesvis grupper med knapp ekonomi. Vidare är jag involverad i forskning som rör hur medborgarrollen förändras i takt med en ökad valfrihet gällande välfärdstjänster.

Publikationer

Publikationslista i LUP (Nytt fönster)

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-10

Torbjörn Hjort
Kontaktinformation

Tel:
+46462223061

E-post:
torbjorn.hjort@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00