Jan Gassne

Socionom, FD i socialt arbete, universitetslektor

Undervisning

Undervisar huvudsakligen på avancerad nivå på kurserna SOAN47 ”Socialt arbete i skolan”  SOAN45 "Det sociala arbetets handledningsmetodik".

Forskning

Mina specifika intressen i socialt arbete rör barns utveckling och villkor, barn med beteendeproblem, handledning och konsultation och vad som främjar hälsa och vad som bidrar till att hantera livets oundvikliga svårigheter.

Min forskning fokuserar särskilt på socialarbetares arbetsvillkor, kompetensutveckling och ökad transparens i vad det är som görs i det sociala arbetets vardagliga arbete och vilka teoretiska, metodmässiga och etiska grunder arbetet vilar på.

Publikationer

Sökbar publikationslista i LUP (Lunds universitets publikationer)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Jan Gassne
Kontaktinformation

Tel:
+462229393

E-post:
jan.gassne@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00