Eva Johnsson

FD, Docent

Universitetslektor

Undervisning

Jag undervisar  på forskarutbildningen och handleder doktorander i Lund och i Växjö.

Forskning

Min forskning fokuserar på professionella processer för socionomer, men också andra yrkesgrupper.

Jag disputerade i socialt arbete 2002 vid Lunds Universitet med avhandlingen "Självmordsförsök bland narkotikamissbrukare".

Sedan 2004 är jag verksam vid i forskningsmiljön FPF (forum för professionsforskning) på Linneuniversitetet. Gruppen är flervetenskaplig och består av forskare från sociologi, statsvetenskap, pedagogik, vårdvetenskap och socialt arbete.

Pågående forskningsprojekt

Det professionella landskapet. En studie av 14 yrken. Finansierat av FAS. Projektansvarig professor Thomas Brante, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Övrigt

Utbildning och akademiska meriter

Socionom 1984
Leg. Psykoterapeut 1993
Filosofie doktor 2002
Docent i socialt arbete 2009

Tjänster och förordnanden

  • Kurator vid psykiatriska kliniken, Lunds universitetssjukhus inom psykiatrisk narkomanvård, psykiatrisk vård av självmordsnära patienter samt kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin mellan 1984-1998
  • Doktorandtjänst, Socialhögskolan i Lund 1998 – 2002
  • Universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö universitet (nuvarande institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet) 2003 – pågående
  • Universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund 2009 – pågående

Publikationer

Publikationslista i LUP (Lund University Publications)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-02-28

Eva Johnsson
Kontaktinformation

Tel:
+46462228334

E-post:
eva.johnsson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00