Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansökan och antagning

Så här söker du till Grundläggande utbildning i psykoterapi

Ansökan

Grundläggande psykoterapiutbildning följer ordinarie datum för anmälan och ansökan till universitet och högskolor. Kurserna ges dock bara var tredje termin dvs. HT17, VT19, HT20 osv.

Sökanden ska göra en anmälan till grundläggande psykoterapiutbildningar via www.antagning.se. Dessutom ska man skicka in en ansökan till grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 184)  till Socialhögskolan tillsammans med alla meritgivande dokument. Alla meriter ska styrkas med vidimerade intyg.

Har du frågor kring ansökningsprocessen är du välkommen att ställa dem till utbildningskoordinator Vesna Sehovac vesna.sehovac [at] soch.lu.se

Inför höstterminen 2017 öppnar webbanmälan 15 mars och stänger för anmälan 18 april 2017. Antagningsbesked inför HT17 skickas ut i juni 2017 från Socialhögskolan.

Behörighet och urval.

I dokumentet Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB) hittar du behörighetskrav och urvalskriterier till utbildningen i grundläggande psykoterapi. För fullständig information behöver dokumentet läsas i sin helhet. Nedan utvecklas några punkter från dokumentet:

För att vara behörig krävs en yrkesexamen - behörighetskrav 1- och minst två års yrkeslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning efter yrkesexamen om minst 50 % - behörighetskrav 2. Under utbildningstiden krävs arbetsuppgifter på arbetsplatsen som innebär kontinuerliga klientkontakter. Arbetsuppgifterna ska vara terapeutiska till sin karaktär varför tillgång till klienter att kunna arbeta med i en psykoterapi under handledning krävs - behörighetskrav 3.

Urvalskriterium 2 anger att man kan få meritpoäng för tidigare arbetslivserfarenhet. Om du åberopar professionellt behandlingsarbete skall arbetsuppgifternas karaktär klart framgå av intyg eller annan verifierbar information.

Urvalskriterium 3 anger att man kan få meritpoäng för handledning. Det är dock endast handledning av legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psykoterapihandledning (enl. UHÄ:s tidigare normer) som ger meritpoäng. Intyg på egen psykoterapi eller handledning hos person som inte är psykoterapihandledare ska inte anges här. Observera att handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg för att kunna värderas.

Urvalskriterium 4 anger meritpoäng för teoretiska kurser. Endast fullgjord examen på avancerad nivå ger full poäng. Enstaka kurser på avancerad nivå ger den lägre poängen.

Urvalskriterium 6 anger meritpoäng för undervisning. Intyg på arbetsuppgifter av karaktären patient information/gruppbehandling ska inte anges här.

I ansökningsblanketten finns också information som utvecklar olika punkter. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan.

Vid ev. tvetydighet är det dokumentet Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB) som gäller.

Övriga dokument

Riktlinjer vid ansökan om studieuppehåll (PDF - 127 kB)

Sidansvarig:

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg