Kurshemsida för SOAA11

Socialt arbete: Grundkurs, 30 hp internetkurs

Socialhögskolan i Lund erbjuder denna kurs som ges helt över Internet och på halvfart under två terminer. Den vänder sig både till dig som redan finns inom det sociala verksamhetsfältet och till dig som har ett mera allmänt intresse av kunskapsområdet.

Kursen syftar till att ge introducerande kunskap om innebörden av och innehållet i socialt arbete. Den belyser det sociala arbetets villkor och organisation, ger grundläggande kunskaper om teorier och metoder som tillämpas inom socialt arbete samt ger en orientering om socialt arbete som akademiskt ämne.

Kursen omfattar fyra delkurser.
Delkurs 1: Sociala problem och socialt arbete i historiskt och i nutidsperspektiv
Delkurs 2: Det sociala arbetets organisation och styrmedel
Delkurs 3: Teori och metod i socialt arbete
Delkurs 4: Socialt arbete som akademiskt ämne och som praktik

Kursen genomförs i form av föreläsningar samt genom arbets- och övningsuppgifter enskilt och i grupp helt via Internet. Ett en-tvådagars studiebesök och ett projektarbete, som kan göras på hemorten, ingår i kursen. Lunds universitets plattform för kurser över nätet, LUVIT, används.


Litteraturlista (Nytt fönster)
Litteraturlista fr o m ht-14
Kursplan (Nytt fönster)
Examinationsformer (Nytt fönster 216 kB)

Ämnesguide för socialt arbete 
Kurssajt på Luvit (lösenordsskyddad)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-06-04

Kursföreståndare

Tel:
+46462223161

E-post:
jan.magnusson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00