Kurshemsida för SOAA22

Socialt arbete: fortsättningskurs 30 högskolepoäng, internet

SOAA22 ges som fristående kurs via nätbaserade lärandeplattformar. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället. Det sociala arbetet studeras utifrån teoretiska, institutionella, komparativa samt praktiska utgångspunkter. I kursen, som ges på svenska, ingår även ett självständigt arbete.

Kursen är indelad i fyra delkurser:
Delkurs 1: Samhällsvetenskapliga perspektiv på individ och samhälle, 9 hp
Delkurs 2: Politik och organisation, 6 hp
Delkurs 3: Sociala arbetets organisation och praktik, 9 hp
Delkurs 4: Självständigt fördjupningsarbete, 6 hp

Kursplan (Nytt fönster 171 kB)
Litteraturlista fr o m ht-14
Examinationsformer (Nytt fönster 197 kB)
Ämnesguide för socialt arbete 
Kurssajt på Luvit (lösenordsskyddad)


Tillbaka

Sidansvarig: Christine Antaya
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Socialhögskolan 

Uppdaterad: 2014-06-04

Kursföreståndare

Tel:
+46462223161

E-post:
jan.magnusson@soch.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00