Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

för dig som vill studera på socionomprogrammet

Ansökan och antagning

Hur söker jag till socionomprogrammet?
Du ansöker via www.antagning.se

Sker antagning till socionomprogrammet varje termin?
Ja, antagning sker till vår- och hösttermin både i Lund med 90 studenter och Helsingborg med 60 studenter. Sista anmälningsdag inför höstterminen är den 15 april och inför vårterminen den 15 oktober.

Kan jag välja att gå antingen i Helsingborg eller Lund?
Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges vid två orter, Lund och Helsingborg. Var uppmärksam vid ansökan så att du söker till den ort där du vill studera.

När får jag antagningsbesked?
Det varierar från termin till termin. Aktuell information hittar du här.

Jag har blivit antagen på socionomprogrammet. När ska jag tacka ja?
Det varierar från termin till termin. Aktuell information hittar du här.

Jag är reserv. Hur stor är chansen för mig att komma in som reserv på socionomprogrammet?
Det är svårt att säga. Aktuell information hittar du här.

Antagningspoäng

Är antagningspoängen olika vid de två orterna?
Ja, det varierar från termin till termin beroende på antal sökande.
Här kan du söka efter de senaste terminernas antagningspoäng för både Lund och Helsingborg.

Antagning till senare del av program (byte av studieort)

Kan jag byta till socionomprogrammet vid Lunds universitet om jag redan är antagen till ett socionomprogram vid ett annat lärosäte?
Du måste då söka till socionomprogrammet via www.antagning.se. Om du kommer in på programmet görs en bedömning av dina meriter och en individuell studieplan upprättas.

Kan jag byta studieort inom Lunds universitet, dvs mellan studieorterna Lund och Helsingborg?
Då måste du göra en ny ansökan till www.antagning.se. Samma ansökningsförfarande gäller alltså som för studenter antagna till socionomprogrammet vid annat lärosäte (se ovan).

Arbetsmarknad

Inom vilka områden kan socionomer arbeta?
En socionom kan få anställning inom kommunal, statlig, privat eller frivillig verksamhet. Exempelvis rekryteras socionomer till socialtjänsten som socialsekreterare och inom vård och omsorg, t ex äldre-, handikapp- och barnomsorg, som biståndsbedömare eller arbetsledare. Socionomer anställs även som kuratorer vid sjukhus och skolor och, efter vidareutbildning, som familjerådgivare. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av missbrukare.
För att få reda på vad våra tidigare studenter arbetar med kan du läsa vår senaste alumnundersökning (PDF - 129 kB).

Kommer jag ha lätt att hitta ett jobb efter min utbildning?
Som socionomutbildad har du fördelen att arbetsmarknaden för dig är bred och mångfacetterad; du kan jobba inom många olika fält.

Här kan du läsa Universitetskanslerämbetets senaste prognos för framtidens arbetsmarknad (2015)

Behörighet

Vilken behörighet krävs för att komma in på socionomprogrammet?
Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 Områdesbehörighet 5/A5. Läs mer om områdesbehörigheter här.

Är tidigare examina, högskolepoäng eller arbetslivserfarenhet behörighetsgrundande?
Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Läs mer om reell kompetens på Lunds universitets sidor.

Funktionsnedsättning

Jag har en funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få?
Du kan kontakta studievägledaren på Socialhögskolan för mer information eller läs mer om vilka resurser som finns på Lunds universitet.

Förkunskapskrav inom programmet

Vilka är förkunskapskraven inom socionomprogrammet?
Läs om förkunskapskraven till kurser inom programmet på respektive kursplan.

Kurser inom Socionomprogrammet

Nyantagen till socionomprogrammet

När får jag information om upprop och registrering?
Efter att det andra antagningsbeskedet har kommit från antagning.se får du ett informationsbrev om när och var upprop och registrering sker. Några veckor innan terminstart läggs scheman upp på hemsidan.

För närmare information kontakta utbildningsadministratörerna Magnus Bjager i Lund eller Carina Olsson i Helsingborg.

När får jag mina inloggningsuppgifter för att kunna gå in på universitetets sidor?
I samband med inskrivningen får du Inloggningsuppgifter till STIL(Student i Lund).

Jag är antagen till socionomprogrammet och undrar vilken litteratur jag behöver köpa in och var jag hittar litteraturlistan?
Du får information om litteraturen vid kursintroduktionen. Du kan även titta på litteraturlistan som finns i kursplanen som ligger på kurshemsidan för termin 1. Där anges i regel inte i vilken ordning litteraturen ska läsas. Mer information om detta kommer vid kursintroduktonen.

Schema och gruppindelning får du besked om vid inskrivningen.

Praktik

När gör man praktik och hur funkar det?
Man gör praktik på socionomprogrammets femte termin. Praktikplatserna förmedlas av ansvarig personal på kursen. Praktikplatser disponeras inom olika organisationer och institutioner främst i Skåne samt, efter samråd med praktikansvariga på andra socionomprogram, i övriga delar av landet. Det finns också möjligheter att göra praktiken utomlands.

Läs mer om kursen Socionompraktik, 30 hp

Sidansvarig:

HIttar du inte svaret på din fråga?

För frågor om socionomprogrammet, kontakta Monica Davidson.

För frågor om tillgodoräknande, kontakta Susanna Björklund

För frågor om studier eller praktik utomlands, kontakta Anneli Nielsen

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg