Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanliga frågor och svar

För dig som är, eller vill bli, student på Socialhögskolan i Lund och Helsingborg

Ansökan och antagning - socionomprogrammet
Antagningspoäng - socionomprogrammet
Antagning till senare del av socionomprogrammet (byte av studieort)
Arbetsmarknaden för socionomer
Behörighet till socionomprogrammet
Examen
Fortbildning
Fristående kurser
Funktionsnedsättning
Förkunskapskrav inom socionomprogrammet
Grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1)
Master- och magisterprogram
Nyantagen
Praktik på socionomprogrammet
Sjukanmälan
Uppsats


Ansökan och antagning - socionomprogrammet

Hur söker man till socionomprogrammet?
Man ansöker via www.antagning.se

Sker antagning till socionomprogrammet varje termin?
Ja, antagning sker till vår- och hösttermin både i Lund med 90 studenter och Helsingborg med 60 studenter. Sista anmälningsdag inför höstterminen är den 15 april och inför vårterminen den 15 oktober.

Kan jag välja att gå antingen i Helsingborg eller Lund?
Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges vid två orter, Lund och Helsingborg. Var uppmärksam vid ansökan så att du söker till den ort där du vill studera.

När får jag antagningsbeskedet till socionomprogrammet?
Det varierar från termin till termin. Aktuell information hittar du här.

Jag har blivit antagen på socionomprogrammet. När ska jag tacka ja?
Det varierar från termin till termin. Aktuell information hittar du här.

Jag är reserv. Hur stor är chansen för mig att komma in som reserv på socionomprogrammet?
Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på hur stor chansen är att komma in som reserv. Aktuell information hittar du här.

Antagningspoäng

Är antagningspoängen olika vid de två orterna?
Ja, det varierar från termin till termin beroende på antal sökande.
Här kan du söka efter de senaste terminernas antagningspoäng för både Lund och Helsingborg.

Antagning till senare del av program (byte av studieort)

Kan jag byta till socionomprogrammet vid Lunds universitet om jag redan är antagen till ett socionomprogram vid ett annat lärosäte?
Du måste då söka till socionomprogrammet via www.antagning.se. Om du kommer in på programmet görs en bedömning av dina meriter och en individuell studieplan upprättas.

Kan jag byta studieort inom Lunds universitet, dvs mellan studieorterna Lund och Helsingborg?
Då måste du göra en ny ansökan till www.antagning.se. Samma ansökningsförfarande gäller alltså som för studenter antagna till socionomprogrammet vid annat lärosäte (se ovan).

Arbetsmarknad

Inom vilka områden kan socionomer arbeta?
En socionom kan få anställning inom kommunal, statlig, privat eller frivillig verksamhet. Exempelvis rekryteras socionomer till socialtjänsten som socialsekreterare och inom vård och omsorg, t ex äldre-, handikapp- och barnomsorg, som biståndsbedömare eller arbetsledare. Socionomer anställs även som kuratorer vid sjukhus och skolor och, efter vidareutbildning, som familjerådgivare. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av missbrukare.
För att få reda på vad våra tidigare studenter arbetar med kan du läsa vår senaste alumnundersökning (PDF - 129 kB).

Kommer jag ha lätt att hitta ett jobb efter min utbildning?
Som socionomutbildad har du fördelen att arbetsmarknaden för dig är bred och mångfacetterad; du kan jobba inom många olika fält.

Här kan du läsa Universitetskanslerämbetets senaste prognos för framtidens arbetsmarknad (2015)

Behörighet

Vilken behörighet krävs för att komma in på socionomprogrammet?
Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 Områdesbehörighet 5/A5. Läs mer om områdesbehörigheter här.

Är tidigare examina, högskolepoäng eller arbetslivserfarenhet behörighetsgrundande?
Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Läs mer om reell kompetens på Lunds universitets sidor.

Examen

Skickas examensbeviset hem till mig automatiskt?
Nej, du måste själv ansöka om examensbevis. Detta kan du göra via Lunds universitets hemsida.

Ta ut examen

Fortbildning

Vilken fortbildning finns för socionomer vid Socialhögskolan?
Socialhögskolan erbjuder fristående kurser på avancerad nivå, masterprogram och grundläggande psykoterapiutbildning. Många av kurserna är på deltid och passar dig som redan är yrkesverksam.

Kurser på avancerad nivå

Masterutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)

Fristående kurser

Kan jag bli socionom genom att läsa fristående kurser?
Nej, för att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet.

Kan jag ta ut en kandidatexamen i socialt arbete vid Lunds universitet?
Ja, men endast om du är antagen till socionomprogrammet.

Funktionsnedsättning

Jag har en funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få?
Du kan kontakta studievägledaren på Socialhögskolan för mer information eller läs mer om vilka resurser som finns på Lunds universitet.

Förkunskapskrav inom programmet

Vilka är förkunskapskraven inom socionomprogrammet?
Läs om förkunskapskraven till kurser inom programmet på respektive kursplan.

Kurser inom Socionomprogrammet

Grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1)

När kan man söka till utbildningen?
Nästa antagning sker hösten 2015 inför intagning till vårterminen 2016.

Vilken behörighet krävs för att läsa Steg-1 utbildningen? Är det svårt att komma in?
Läs mer om behörighet och urvalskriterier här: Behörighetskrav och urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 72 kB)

Läs mer om Grundläggande utbildningar i psykoterapi (steg-1) på Socialhögskolan.

Master- och magisterutbildning

Vilken behörighet krävs för att läsa master/magister och fristående kurser på avancerad nivå?
Det krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180hp) inkluderande 90hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Det är mycket viktigt att du tar ut din kandidatexamen alternativt socionomexamen, annars kan du inte bli registrerad på masterprogrammet.

I antagningsbeskedet står det att jag är antagen med villkor och att jag senast vid kursstarten måste visa att jag är behörig. Vad menas med detta?
Det kan finnas flera anledningar.

  1. Du har rester kvar på socionomprogrammet som gör så att du inte kan ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete.  För att börja masterprogrammet måste du vid kursstarten visa att du tagit resterande kurspoäng för en socionomexamen alternativt en kandidatexamen i socialt arbete.
  2. Du har ansökt om att ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete men har inte ännu fått din examen på grund av handläggningstiden. Detta brukar bli särskilt aktuellt i övergången mellan höst- och vårtermin. Men du blir registrerad på masterprogrammet så fort din examen är utfärdad.
  3. Du har inte en kandidatexamen i socialt arbete utan en kandidatexamen i ett annat ämne. Vi måste då göra en bedömning om kurserna inom din kandidatexamen ligger inom eller nära ämnet socialt arbete. Beslut fattas av prefekten.

Ska jag då vänta till terminsstarten för att visa att jag är behörig?
Nej. Generellt är det i ditt eget intresse att när du är antagen med villkor (VI i antagningsbeskedet) kontakta studierektor för masterprogrammet Leili Laanemets eller utbildningskoordinator Vesna Sehovac så fort som möjligt för att ta reda på vad villkoret gäller.

Om jag söker till masterprogrammet via antagning.se måste jag då också söka kurser inom masterprogrammet?
Du kan inte söka både till programmet och till kurser samtidigt så först måste du göra en ansökan till programmet. När du blivit antagen (även med villkor) och har tackat ja till platsen kommer vi kontakta dig för att diskutera ditt kursval. Programmet måste inledas med en kurs vid Socialhögskolan och vi registerar dig på den kurs som du väljer. Resterande terminer måste du söka kurser genom antagning.se

Om jag har missat sista anmälningsdatum (15 april/15 oktober) kan jag då fortfarande söka in till masterprogrammet?
Det beror på antalet sökande. Har du missat att ansöka kan du maila Vesna Sehovac och påtala ditt intresse och utifrån det samlade antalet sökande tar vi sedan ställning om vi ska öppna för sen anmälan eller inte.

Kan jag läsa flera kurser samtidigt?
Du kan antas till högst 45hp per termin totalt.

Jag skulle vilja läsa till master/magister men har ett arbete. Finns det kurser som går på halvfart?
Vi ger ett antal kurser på halvfart. Se kursutbudet här.

Du kan också söka till vårt masterprogram på halvfart.

Om jag har läst ämnesfördjupande kurser på termin 7 i ett socionomprogram vid ett annat lärosäte kan jag tillgodoräkna dem i en masterexamen vid Socialhögskolan i Lund?
Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

Kan jag läsa ämnesfördjupande kurser på andra lärosäten?
Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsblanketter om tillgodoräknande finns här.

Om jag har läst termin sju vid Socialhögskolan i Lund behöver jag ansöka om tillgodoräknande?
Nej, det behövs inte.

Kan jag läsa kurser i vetenskapsteori och metod vid andra lärosäten?
I princip inte då kurserna ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete” 15hp, och ”Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys” 15hp är obligatoriska för en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Jag har inte läst på Lunds universitet innan. När och hur får jag min StiL (Student i Lund) adress/identitet?
När du har blivit antagen får du ett email skickat till den e-postadress du registrerade i antagning.se. Om e-postadress saknas skickas uppgifterna till din hemadress.

Du kan läsa mera här.

För att få ut en masterexamen krävs också 30hp valbara kurser på valfri nivå (men på universitet/högskolenivå). Måste jag ansöka om ett tillgodoräknande för dessa?
Om du har läst valbara kurser på valfri nivå behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande hos oss. Det är examensavdelningen vid Lunds universitet som bedömer detta när du ansöker om en magister - eller masterexamen. De kollar också om de kurser som du åberopar inte överlappar varandra. I så fall kan det bli problem. Därför är det klokt att diskutera ditt val tidigt med studierektorn för masterprogrammet.

Jag kan inte läsa nästa termin. Måste jag då ansöka/anmäla om studieuppehåll från masterprogrammet?
Eftersom du läser ett program måste du ansöka/anmäla om studieuppehåll.

Här finns blankett för ansökan.

Om du vill ansöka om studieuppehåll med platsgaranti läs anvisningar noga för att undvika avslag.

Jag har blivit antagen till programmet eller kurser men inte fått någon information om starten. Vad ska jag göra?
Kontakta studierektor för masterprogrammet Leili Laanemets eller utbildningskoordinator Vesna Sehovac.

Vad är skillnaden mellan en master och en magisterutbildning?
En masterutbildning är på två år (120hp) medan en magisterutbildning är på ett år (60hp). I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, ”Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete” om 15hp och ”Socialt arbete. Vetenskapsteori, metod och analys” om 15hp, ämnesfördjupning 15hp samt en uppsats om 15hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15hp.

Nyantagen till socionomprogrammet

När får jag information om upprop och registrering?
Efter att det andra antagningsbeskedet har kommit från antagning.se får du ett informationsbrev om när och var upprop och registrering sker. Några veckor innan terminstart läggs scheman upp på hemsidan.

För närmare information kontakta utbildningsadministratörerna Magnus Bjager i Lund eller Carina Olsson i Helsingborg.

När får jag mina inloggningsuppgifter för att kunna gå in på universitetets sidor?
I samband med inskrivningen får du Inloggningsuppgifter till STIL(Student i Lund).

Jag är antagen till socionomprogrammet och undrar vilken litteratur jag behöver köpa in och var jag hittar litteraturlistan?
Du får information om litteraturen vid kursintroduktionen. Du kan även titta på litteraturlistan som finns i kursplanen som ligger på kurshemsidan för termin 1. Där anges i regel inte i vilken ordning litteraturen ska läsas. Mer information om detta kommer vid kursintroduktonen.

Schema och gruppindelning får du besked om vid inskrivningen.

Praktik

När gör man praktik och hur funkar det?
Man gör praktik på socionomprogrammets femte termin. Praktikplatserna förmedlas av ansvarig personal på kursen. Praktikplatser disponeras inom olika organisationer och institutioner främst i Skåne samt, efter samråd med praktikansvariga på andra socionomprogram, i övriga delar av landet. Det finns också möjligheter att göra praktiken utomlands.

Läs mer om kursen Socionompraktik, 30 hp

Sjukanmälan

Ska jag anmäla till Försäkringskassan om jag blir sjuk?
Om du sjukanmält dig till Försäkringskassan blir det lättare för dig i kontakten med CSN. Om du misslyckas med att ta dina poäng på grund av sjukdom kan du då påvisa att du har varit sjuk under den aktuella perioden.
Läs mer om sjukanmälan

Uppsats

När skriver man uppsats?
Uppsatsen, examensarbetet eller "exjobbet" som det också brukar kallas, ligger i regel i slutet av utbildningen. Här kan du läsa mer om råd inför uppsatsarbetet (PDF - 509 kB).

Jag blev aldrig klar under ordinarie termin, och nu vill jag skriva klart min kandidatuppsats. Hur gör jag?
Läs mer under rubriken "eftersläntrare" här.

Sidansvarig:

HIttar du inte svaret på din fråga?

För frågor om socionomprogrammet, kontakta Monica Davidson.

För frågor om masterprogrammet samt fristående kurser, kontakta Leili Laanemets

För frågor om grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1) läs mer här

För frågor om forskarutbildningen, kontakta Håkan Jönson

För frågor om tillgodoräknande, kontakta Susanna Björklund

För frågor om studier eller praktik utomlands, kontakta Anneli Nielsen

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg