Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två Rumänska bosättningar

Författare

  • Alexandru Panican
  • Hans Swärd

Summary, in Swedish

Fattiga EU-medborgare som tigger i de rikare EU-länderna har väckt stor uppmärksamhet under senare år. I mindre utsträckning har emellertid de personer som står i centrum för diskussionen fått komma till tals på sina egna villkor eller fått redovisa vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom. Syftet med denna studie är att genom forskningsintervjuer med fattiga EU-medborgare i Rumänien och deltagande observationer i två av deras
hemmiljöer kartlägga drivkrafter för den mobilitet som väckt uppmärksamhet
i värdländerna det senaste decenniet. Särskilt kartläggs samspelet mellan
strukturella förhållanden och individernas eget handlande.

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2019-01-31

Språk

Svenska

Sidor

18-33

Publikation/Tidskrift/Serie

Socionomens forskningssupplement

Volym

45

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Akademikerförbundet SSR

Ämne

  • Social Work

Nyckelord

  • romer
  • mobilitet
  • fattigdom
  • tiggeri
  • EU-medborgare

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0283-1929