Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen

Författare

 • Alexandru Panican
 • Susanna Björklund

Summary, in Swedish

Denna forskningsrapport sammanfattar resultaten från en studie bedriven inom ramen för Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (REKO) under ledning av Universitets- och Högskolerådet (UHR). I studien utvecklas:
• en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning. Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.
• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga (17) socionomutbildningar i Sverige för att därmed skapa en enhetlig och varaktig valideringsstruktur på högskolenivå för socialt arbete som akademiskt självständigt ämne.

Forskningsrapporten omfattar även resonemang om förutsättningar för att tillämpa den generiska valideringsmodellen och valideringskriterierna på ett sammanhållet sätt. Därutöver övervägs möjliga risker med konceptet att validera reell kompetens samt konceptets potential genom att ringa in positiva aspekter och användningsmöjligheter som inte diskuteras eller sällan berörs i tidigare forskning och utredningar om validering.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2019-06-25

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Reports in Social Work

Volym

2019

Issue

9

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Socialhögskolan, Lunds universitet

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • validering
 • tillgodoräknande
 • reell kompetens
 • bedömning
 • valideringskriterier
 • valideringsmodell
 • socialt arbete
 • socionom
 • socionomexamen
 • högskoleutbildning
 • generisk
 • kompetens
 • färdighet
 • förmåga
 • läranderesultat
 • samlad kompetens
 • formellt lärande
 • icke-formellt lärande
 • informellt lärande

Status

Published

Report number

2019:9

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-160-4