Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

Författare

 • Alexandru Panican
 • Torbjörn Hjort

Summary, in Swedish

Välfärdstjänsterna har antagit formen av marknadsbaserade tjänster

på grund av en ökad marknadsorientering. I artikeln analyseras vad

valfrihet gällande välfärdstjänster kan innebära för medborgaren i

olika socioekonomiska positioner genom att fokusera faktorer som

kan begränsa valmöjligheter. En slutsats är att både resursstarka

och resurssvaga har begränsade valmöjligheter. En annan slutsats

är att det sociala medborgarskapet, när det öppnar upp för valfrihet,

kan befästa den sociala och etniska segregationen.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

23-35

Publikation/Tidskrift/Serie

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volym

Årgång 17

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • medborgarskap
 • socialt medborgarskap
 • jämlikhet
 • rättighet
 • sociala rättigheter
 • valfrihet
 • välfärdstjänst
 • socioekonomisk position
 • resursstarka
 • resurssvaga
 • valmöjligheter
 • social segregation
 • etnisk segregation
 • marknadsanpassat samhälle
 • marknadsbaserade tjänster

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1400-9692