Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Arbetslivets omreglering, arbetsmarknadens reglering och lärlingsutbildningens betydelse

Författare

 • Jonas Olofsson
 • Alexandru Panican

Redaktör

 • Jonas Olofsson
 • Fredrik Wikström

Summary, in Swedish

I kapitlet är syftet att vidga perspektivet på regleringar och diskutera den omreglering som har skett i arbetslivet under de tre-fyra senaste decennierna. Förändringarna i arbetslivet hänger samman med nya konkurrensvillkor, ny teknik och förändrade arbetsorganisationer. Det handlar om en utveckling bort från det som brukar kallas industrisamhället till det post-industriella samhället. Hur påverkar dessa långsiktiga förändringar av anställningarnas reglering och kraven på arbetskraften ungas etableringsvillkor? Med ökande flexibilitet följer både större krav på ansvar och omställningsförmåga. För delar av arbetskraften leder arbetslivets förändringar i en riktning som ger rikare utvecklingsmöjligheter och inflytande över arbetet (funktionell flexibilitet), för andra tar sig flexibilitetskraven framför allt uttryck i en ökad utbytbarhet (numerär flexibilitet). Hur påverkar dessa omställningskrav i arbetslivet ungas etableringsmöjligheter? Och vad är det för behov av kompetenser och färdigheter unga behöver för att kunna möta de nya villkoren i arbetslivet?

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2018-05-25

Språk

Svenska

Sidor

205-228

Publikation/Tidskrift/Serie

Unga inför arbetslivet : – om utanförskap, lärande och delaktighet

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • arbetsliv
 • arbetslivets omreglering
 • lärlingsutbildning
 • arbetsmarknad
 • arbetsmarknadens reglering
 • unga
 • ungas etablering

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789144119298