Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Validering : - att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

Författare

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

I artikeln analyseras branschorganisationers förhållningssätt till
valideringssystem, generiska kompetenser och SeQF. Branschorganisationer
visar ett svalt intresse för SeQF men är positiva till generiska kompetenser
som inte kan valideras i avsaknad av valideringskriterier. Validering har fått
spridning bland branschorganisationer genom homogeniseringsprocesser och
en politisk-administrativ ordning som kombinerar näringslivets styrningslogik
med nyliberala marknadslösningar. Valideringssystemen har potential men
omfattar risker som kan förvärra kompetensbristen och hindra etablering,
precis det valideringen ämnar åtgärda.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2017-08-28

Språk

Svenska

Sidor

84-103

Publikation/Tidskrift/Serie

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volym

23

Issue

2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • validering
 • kompetens
 • bransch
 • generisk
 • valideringskriterier
 • valideringssystem
 • näringsliv
 • mekanism
 • risk
 • koncept

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1400-9692