Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den (o)villkorade gymnasieskolan - en förpliktande rättighet och skyldigheten att välja bort yrkesutbildningar

Författare:
 • Alexandru Panican
Redaktör:
 • Alexandru Panican
Publiceringsår: 2014
Språk: Svenska
Sidor: 85-110
Publikation/Tidskrift/Serie: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Dialogos

Abstract english

I kapitlet problematiseras den sociala rättigheten till skolutbildning

på gymnasial nivå i Sverige med fokus på yrkes- och

lärlingsutbildning utifrån ett medborgarskapsperspektiv. Syftet är att analysera hur ungdomarnas sociala rättighet till gymnasial utbildning förverkligas av statliga och kommunala aktörer. Jag avgränsar mig till att studera hur skolrepresentanter och tjänstemän på lokal nivå, som företräder verksamheter av betydelse för gymnasieelevernas studietid,

förhåller sig till och reflekterar om gymnasiestudier och gymnasial

yrkes- och lärlingsutbildning. Slutsatsen är att rättigheten till gymnasiala studier, en rättighet som är till för att ge ungdomarna bildning, kunskaper, färdigheter inför deras arbetsmarknadsetablering samt minska social snedrekrytering till högre utbildning, administreras genom att skapa nya sociala risker för arbetslöshet, studieavhopp och social exkludering.

Keywords

 • Social Work
 • rättighet
 • social rättighet
 • medborgare
 • medborgarskap
 • yrkesutbildning
 • lärlingsutbildning
 • teoretiska ämnen
 • formellt medborgarskap
 • sociokulturellt medborgarskap
 • arbetslöshet
 • ungdomsarbetslöshet
 • exkludering
 • risk
 • social risk
 • studieavhopp
 • moralisering
 • skolförlagd utbildning
 • studieförberedande program
 • yrkesprogram
 • deliberativ
 • medborgaranda
 • produktiv arbetstagare

Other

Published
 • ISBN: 978-91-7504-278-7
Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala
E-post: alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 34

28

Docent

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg