Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Den (o)villkorade gymnasieskolan - en förpliktande rättighet och skyldigheten att välja bort yrkesutbildningar

Författare

 • Alexandru Panican

Redaktör

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

I kapitlet problematiseras den sociala rättigheten till skolutbildning

på gymnasial nivå i Sverige med fokus på yrkes- och

lärlingsutbildning utifrån ett medborgarskapsperspektiv. Syftet är att analysera hur ungdomarnas sociala rättighet till gymnasial utbildning förverkligas av statliga och kommunala aktörer. Jag avgränsar mig till att studera hur skolrepresentanter och tjänstemän på lokal nivå, som företräder verksamheter av betydelse för gymnasieelevernas studietid,

förhåller sig till och reflekterar om gymnasiestudier och gymnasial

yrkes- och lärlingsutbildning. Slutsatsen är att rättigheten till gymnasiala studier, en rättighet som är till för att ge ungdomarna bildning, kunskaper, färdigheter inför deras arbetsmarknadsetablering samt minska social snedrekrytering till högre utbildning, administreras genom att skapa nya sociala risker för arbetslöshet, studieavhopp och social exkludering.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

85-110

Publikation/Tidskrift/Serie

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Dialogos Förlag

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • rättighet
 • social rättighet
 • medborgare
 • medborgarskap
 • yrkesutbildning
 • lärlingsutbildning
 • teoretiska ämnen
 • formellt medborgarskap
 • sociokulturellt medborgarskap
 • arbetslöshet
 • ungdomsarbetslöshet
 • exkludering
 • risk
 • social risk
 • studieavhopp
 • moralisering
 • skolförlagd utbildning
 • studieförberedande program
 • yrkesprogram
 • deliberativ
 • medborgaranda
 • produktiv arbetstagare

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7504-278-7