Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Hur tänker de? Ungdomars och föräldrars attityder till arbetsmarknadsetablering

Författare

 • Alexandru Panican
 • Pernilla Olsson Kaplan

Summary, in Swedish

Sedan början på 1990-talet lever en större andel ungdomar och unga vuxna under knappa ekonomiska omständigheter. Alltfler ungdomar och unga vuxna har en bräcklig förankring på arbetsmarknaden och löper en större risk för social margina- lisering jämfört med befolkningen överlag. Sverige har en ungdomsarbetslöshet som ligger över EU27-snittet och den högsta bland de nordiska länderna. Bromölla har sedan 2012 Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet.

Syftet i denna forskningsrapport är att studera arbetslösa ungdomars och föräldrars attityder till ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknadsetablering. I rapporten foku-seras arbetslösa ungdomar (18-24) inskrivna på arbetsförmedlingen i Bromölla. Rapporten utgår från följande frågor: Hur uppfattar arbetslösa ungdomar och föräldrar ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknadsetablering? Vilka faktorer anser arbetslösa ungdomar och föräldrar vara betydelsefulla för arbetsmarknadsetablering? Hur reflekterar arbetslösa ungdomar och föräldrar över vad de själva bör göra samt vad olika verksamheter/myndigheter bör göra gällande arbetsmarknadsetablering?

Vi har kommit fram till att ungdomarna har en hög motivationsgrad för att etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldrarnas attityder ligger i linje med de förväntningar man kan ha på vuxna som vill motivera sina barn till jobb. Empirin tyder på att ungdomsarbetslösheten i Bromölla till stora delar handlar om strukturella problem genom brist på arbetstillfällen. Men det finns ett individuellt ansvar också utöver viljan att arbeta. Ungdomarna reflekterar inte över betydelsen av arbetskraftsefterfrågan då yrkesval kommer på tal och en majoritet av de saknar en tydlig bild av vad de vill göra på arbetsmarknaden. Ett huvudkrav för arbetsmarknadsetablering är gymnasiekompetens men nästan hälften av dem intervjuade saknar sådan.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Reports in Social Work

Volym

2013

Issue

3

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Socialhögskolan, Lunds universitet

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • ungdomsarbetslöshet
 • arbetslöshet
 • vuxna
 • ungdomar
 • föräldrar till arbetslösa ungdomar
 • arbetsmarknadsetablering
 • försörjning
 • attityder
 • övergång från skola till arbetsliv
 • etableringsfas

Status

Published

Report number

2013:3

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7473-576-5