Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Lärlingsutbildning - i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik

Författare:
 • Alexandru Panican
 • Jonas Olofsson
Publiceringsår: 2015
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Research Reports in Social Work
Volym: 2015:1
Nummer: 1
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Socialhögskolan, Lunds universitet

Abstract english

Lärlingsutbildningen väcker allt större intresse både i Sverige och i andra europeiska länder. I boken fokuseras svenska erfarenheter och initiativ på lärlingsutbildningsområdet mot bakgrund av forskning på området och erfarenheter av lärlingsutbildning i Danmark, Norge, Nederländerna, England och Tyskland. Boken utgår från följande huvudfråga: vilka är förutsättningar för att etablera en omfattande lärlingsutbildning i Sverige?Erfarenheterna från lärlingsländerna visar att det ofta krävs långtgående regleringar för att skapa förutsättningar för samverkan och för att reducera de risker som annars hämmar enskilda företags beredskap att rekrytera och utbilda lärlingar. För att stärka de institutionella förutsättningarna för lärlingsutbildning i Sverige borde mer av parts- och branschsamverkan uppmuntras. De nationella programråden bör få beslutande funktioner när det gäller programmens ämnesplaner och kurser. Olika parter bör ha ett gemensamt ansvar för att lyfta yrkesutbildning som positivt och utvecklande, inte bara för näringslivet utan för individen och det demokratiska samhällssystemet. Ska intresset för utbildningen öka, förutsätts effektivare insatser i form av studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Ett nytt ämne bör introduceras för grundskolans elever i årskurs åtta och nio: arbetslivskunskap.Boken avslutas med ett förslag att införa en utbildningsgaranti för att erbjuda utbildningsmöjligheter för arbetslösa unga utan relevant yrkesutbildning och för ungdomar som inte har lyckats fullborda en grundskole- eller gymnasieutbildning.

Keywords

 • Social Work
 • utbildningsgaranti
 • arbetslivskunskap
 • studie- och yrkesvägledning
 • näringsliv
 • yrkesutbildning
 • kurser
 • ämnesplaner
 • nationella programråd
 • branschsamverkan
 • partssamverkan
 • institutionella förutsättningarna
 • rekrytera
 • risker
 • samverkan
 • reglering
 • arbetsmarknadsetablering
 • Tyskland
 • England
 • Nederländerna
 • Norge
 • Danmark
 • lärlingsutbildning
 • Sverige
 • arbetslösa unga
 • ungdomsarbetslöshet
 • grundskola
 • gymnasieutbildning
 • kompetensförsörjning
 • socialpolitik
 • kvalificerad arbetskraft.

Other

Published
 • ISBN: 978-91-7623-055-8
Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala
E-post: alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 34

28

Docent

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg