Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Lärlingsutbildning - i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik

Författare

 • Alexandru Panican
 • Jonas Olofsson

Summary, in Swedish

Lärlingsutbildningen väcker allt större intresse både i Sverige och i andra europeiska länder. I boken fokuseras svenska erfarenheter och initiativ på lärlingsutbildningsområdet mot bakgrund av forskning på området och erfarenheter av lärlingsutbildning i Danmark, Norge, Nederländerna, England och Tyskland. Boken utgår från följande huvudfråga: vilka är förutsättningar för att etablera en omfattande lärlingsutbildning i Sverige?Erfarenheterna från lärlingsländerna visar att det ofta krävs långtgående regleringar för att skapa förutsättningar för samverkan och för att reducera de risker som annars hämmar enskilda företags beredskap att rekrytera och utbilda lärlingar. För att stärka de institutionella förutsättningarna för lärlingsutbildning i Sverige borde mer av parts- och branschsamverkan uppmuntras. De nationella programråden bör få beslutande funktioner när det gäller programmens ämnesplaner och kurser. Olika parter bör ha ett gemensamt ansvar för att lyfta yrkesutbildning som positivt och utvecklande, inte bara för näringslivet utan för individen och det demokratiska samhällssystemet. Ska intresset för utbildningen öka, förutsätts effektivare insatser i form av studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Ett nytt ämne bör introduceras för grundskolans elever i årskurs åtta och nio: arbetslivskunskap.Boken avslutas med ett förslag att införa en utbildningsgaranti för att erbjuda utbildningsmöjligheter för arbetslösa unga utan relevant yrkesutbildning och för ungdomar som inte har lyckats fullborda en grundskole- eller gymnasieutbildning.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Reports in Social Work

Volym

2015:1

Issue

1

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Socialhögskolan, Lunds universitet

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • utbildningsgaranti
 • arbetslivskunskap
 • studie- och yrkesvägledning
 • näringsliv
 • yrkesutbildning
 • kurser
 • ämnesplaner
 • nationella programråd
 • branschsamverkan
 • partssamverkan
 • institutionella förutsättningarna
 • rekrytera
 • risker
 • samverkan
 • reglering
 • arbetsmarknadsetablering
 • Tyskland
 • England
 • Nederländerna
 • Norge
 • Danmark
 • lärlingsutbildning
 • Sverige
 • arbetslösa unga
 • ungdomsarbetslöshet
 • grundskola
 • gymnasieutbildning
 • kompetensförsörjning
 • socialpolitik
 • kvalificerad arbetskraft.

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7623-055-8