Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Yrkesutbildningens låga attraktionskraft : Ett problem utan lösning?

Författare

 • Alexandru Panican

Redaktör

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

Det avslutande kapitlet omfattar en sammanfattning av de analyser och svar som författarna i denna bok lämnar på de tre frågor som har väglett texterna i denna antologi. Sammanfattningen kompletteras med resonemang förda i andra publikationer för att framhäva författarnas slutsatser, samtidigt är det i skrivande stund mycket svårt att hitta forskning som ger en annan bild av den svenska yrkesutbildningens attraktionskraft än en negativ sådan. Varje fråga kommer att diskuteras i en separat rubrik. Kapitlet belyser även ett tema som har varit mindre uppmärksammat i bokens tidigare kapitel, nämligen den svenska skolmarknaden med fokus på skolvalfrihet och dess koppling till yrkesutbildningens attraktionskraft.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2020-12-07

Språk

Svenska

Sidor

493-522

Publikation/Tidskrift/Serie

Yrkesutbildning på undantag? : Att bryta den låga attraktionskraften

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Pedagogy

Nyckelord

 • yrkesutbildning
 • attraktionskraft
 • ungdomar
 • arbetslöshet
 • ungdomsarbetslöshet
 • matchning
 • arbetsmarknad
 • skola-arbetsliv
 • etablering
 • gymnasieskola
 • gymnasial yrkesutbildning
 • retorik
 • utbildningspolitisk retorik
 • trender
 • strukturomvandlingar
 • utbildningssystem
 • gymnasiemarknad
 • marknadisering
 • skolvalfrihet

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-12565-7