Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter

Författare

 • Alexandru Panican
 • Jonas Olofsson
 • Lars Pettersson
 • Erica Righard

Summary, in Swedish

I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner.Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas?Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan
 • Ekonomisk-historiska institutionen

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Meddelanden från Socialhögskolan 2009:1

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Socialhögskolan, Lunds universitet

Ämne

 • Economic History

Nyckelord

 • jobbgaranti
 • unga utanför
 • inaktiva ungdomar
 • gymnasieskolan
 • lärlingsutbildning
 • ungdomars etablering
 • lokala erfarenheter
 • arbetsliv
 • ungdomar
 • skola
 • likvärdighet
 • arbetsmarknadsetablering
 • arbetslöshet

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0282-6143