Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Till det sociala arbetets försvar : - vad försvarar forskare och praktiker i socialt arbete?

Författare

 • Alexandru Panican

Redaktör

 • Hans Swärd

Summary, in Swedish

Syftet med den här texten är att stå upp till det professionella sociala arbetets försvar genom ett kritiskt förhållningssätt till både forskare och socionomer/praktiker i socialt arbete. Vad gäller forskare riktas blicken framförallt mot forskarkarriären, och vad gäller socionomer uppmärksammas yrkesutövningen på den fältbaserade praktiken med fokus på kommunal aktivering av arbetslösa och brukare med ekonomiskt bistånd. Jag visar att både forskare och socionomer i sin yrkesutövning reproducerar ett individualistiskt synsätt i strävan efter att förverkliga det egna livsprojektet, till viss del frikopplad från ett jämlikt medborgarskap och solidaritet med resurssvaga, vilket utgör delar av kärnan i socialt arbete.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2020-06-30

Språk

Svenska

Sidor

33-61

Publikation/Tidskrift/Serie

Till det sociala arbetets försvar!

Volym

Nr. 3

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Centralförbundet för socialt arbete

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Socialt arbete
 • socionom
 • forskare
 • praktiker
 • kritiskt förhållningssätt
 • forskarkarriär
 • aktivering
 • individualistiskt
 • Medborgarskap
 • brukare
 • ekonomiskt bistånd
 • jämlikhet
 • Solidaritet
 • människobehandlande organisationer
 • forskningsresultat
 • kärnan
 • rättvisa
 • sociala rättigheter

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-986196-0-7