Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter

Författare

 • Alexandru Panican
 • Jonas Olofsson

Summary, in Swedish

Intresset för lärlingsutbildning har ökat påtagligt i Sverige. Inom gymnasieskolan inleddes en försöksverksamhet 2008 som i och med gymnasiereformen 2011 (Gy11) växlades över i en reguljär utbildningsverksamhet. Dessutom förekommer en mer klassisk lärlingsutbildning i avtalsreglerade former som färdigutbildning inom ett antal branscher. Lärlingsutbildningsbegreppet används också emellanåt inom arbetsmarknadspolitiken och som beteckning på kommunala sysselsättningsprojekt. Författarna till rapporten lyfter fram problemet med att lärlingsutbildningen tillskrivs flera olika betydelser. Det skapar förvirring. Formerna för att följa upp och kvalitetssäkra lärlingsutbildningen – både i och utanför gymnasieskolan – bör utvecklas för att både arbetsgivare och lärlingar ska få en klarare bild av utbildningens betydelse ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Ratio, Rapport nr 2 maj 2012.

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Ratio

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Lärlingsutbildning
 • sysselsättning
 • gymnasieskolan
 • utbildning
 • arbetsmarknadspolitik
 • kommunala sysselsättningsprojekt
 • kompetensförsörjningsperspektiv

Status

Published