Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Unga och utanförskap i Sverige

Författare

 • Alexandru Panican
 • Jonas Olofsson

Redaktör

 • Terje Olsen
 • Jenny Tägtström

Summary, in Swedish

Kapitlet ger en sammanfattande bild av etableringsvillkoren för ungdomar

(16-19 år) och unga vuxna (20-24 år) samt deras utanförskap i

Sverige från början av 1990-talet fram till idag. Kapitlet omfattar tre

avsnitt. I det första avsnittet ges en bakgrundsteckning om ungdomars

etablering på den svenska arbetsmarknaden. Översikten sammanfattar

forskningsresultat om arbetsmarknad, utbildning och försörjningsvillkor.

I det andra avsnittet avhandlas förekomsten av unga med aktivitetsersättning. I det avslutande avsnittet sammanfattas några centrala iakttagelser och rekommendationer om vad som bör göras för att

minska ungdomsarbetslösheten och ungas utanförskap i Sverige.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Sidor

50-74

Publikation/Tidskrift/Serie

For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden.

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Nordens Välfärdscenter

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • aktivitetsersättning
 • utbildning
 • arbetsmarknad
 • försörjningsvillkor
 • förtidspension
 • etablering på arbetsmarknaden
 • etableringsvillkor
 • arbetslöshet
 • ungdomsarbetslöshet
 • unga
 • ungdomar
 • utanförskap
 • fattigdom
 • gymnasieskola

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-87-7919-083-2