Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Vad är nytt? : kunskapssammanställning av kommunal arbetsmarknadspolitik

Författare

 • Alexandru Panican
 • Rickard Ulmestig

Summary, in Swedish

Den svenska kommunala arbetsmarknadspolitiken har expanderat sedan 1990-talet. Kommunala arbetsmarknadsåtgärder kostar 5 miljarder, involverar 5 300 årsarbetare och 110 000 deltagare årligen. Enligt den senaste kunskapssammanställningen publicerad 2012 är kunskapen om vad som
görs och uppnås begränsad. I artikeln sammanfattas kunskapsläget mellan 2012-17. Vi genomför en systematisk forskningsöversikt genom att kartlägga, redovisa och slutligen syntetisera litteraturen utifrån fyra teman: varför initieras kommunala arbetsmarknadsåtgärder, hur dessa organiseras, effekter för deltagarna samt hur det praktiska arbetet bedrivs. I artikeln dras följande slutsatser: forskningen är alltjämt begränsad, det finns få effektstudier, individualisering och decentralisering utgör centrala beståndsdelar och arbetsmarknadsåtgärderna har en tveksam kvalitet.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2019-12-16

Språk

Svenska

Sidor

108-128

Publikation/Tidskrift/Serie

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volym

Vol. 25

Issue

3-4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Ämne

 • Other Social Sciences

Nyckelord

 • aktivering
 • arbetsförmedlingen
 • kommunal aktivering
 • arbetsmarknadsåtgärder
 • kommunal arbetsmarknadspolitik
 • arbetslösa
 • kunskapssammanställning
 • ekonomiskt bistånd
 • försörjningsstödstagare
 • Arbetsmarknadspolitik

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1400-9692