Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inledning - Förhoppningar på yrkesutbildning som en väg från ungas dystra situation

Författare:
 • Alexandru Panican
Redaktör:
 • Alexandru Panican
Publiceringsår: 2014
Språk: Svenska
Sidor: 9-13
Publikation/Tidskrift/Serie: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Dialogos

Abstract english

En fråga som dominerar den svenska välfärdspolitiska debatten är den höga ungdomsarbetslösheten. 1990-talets krisår framstår som en brytpunkt. Utbildningsperioderna har förlängts och etableringsfasen har blivit mer utdragen. Flera ungdomar lever i fattigdom, uppbär socialbidrag och fastnar i utanförskap. Till följd av förändringar i ett postindustriellt arbetsliv och i spåren av ny teknik i en tilltagande internationalisering präglas de Nordiska länderna av liknande kvalifikationskrav dock intar Sverige en särställning gällande ungdomsarbetslöshet. Varför?

Ett huvudspår i forskningen om ungdomars försämrade etablerings- och försörjningsvillkor i Sverige fokuserar övergången från skola till arbetsliv. Matchningen mellan de kunskaper skolutbildningen erbjuder och efterfrågad kompetens i arbetslivet avgör ungdomsarbetslöshetens nivå. Utbildningsväsendet har genomgått flera reformer för att åtgärda mismatchproblematiken. 2011 infördes reguljära lärlingsutbildningar där större delen av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Gymnasiala yrkesutbildningar skulle bli mer avnämarstyrda och präglade av arbetslivets behov. I antologin analyseras yrkesutbildningar som en genomtänkt övergång från skola till arbetsliv utifrån följande frågor: Utgör yrkesutbildning en skolform för morgondagens arbetsliv? Vilka erfarenheter finns det gällande denna utbildningsmodell i Sverige? Vilka effekter har yrkesutbildningar på ungdomsarbetslöshet? I vilken utsträckning möter yrkesutbildningen arbetskraftsefterfrågan? Hur genomtänkta är de institutionella villkoren för yrkesutbildningen? Vilka slutsatser kan dras om det arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesutbildningen?

Keywords

 • Social Work
 • ungdomsarbetslöshet
 • yrkesutbildning
 • arbetskraftsefterfråga
 • arbetsmarknadsetablering
 • arbetsplatsförlagt lärande
 • välfärdpolitik
 • arbetsliv
 • ungdomar
 • utanförskap
 • gymnasieutbildning
 • kunskapsbaserat arbetsliv
 • krisår
 • kvalifikationskrav
 • matchning

Other

Published
 • ISBN: 978-91-7504-278-7
Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala
E-post: alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 34

28

Docent

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg