Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Hur reflekterar högstadieelever? : Yrkesutbildningens attraktionskraft inför gymnasievalet

Författare

 • Alexandru Panican

Redaktör

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

I detta kapitel undersöks yrkesutbildningens attraktionskraft sett ur högstadieelevers perspektiv. Kapitlet omfattar tre rubriker. Under den första diskuteras den använda metoden för empiriinsamling samt urvalet av kommuner. Därefter redovisas det empiriska materialet under en separat rubrik som svarar på antologins första fråga (Vad vet vi om den gymnasiala yrkesutbildningens attraktionskraft?) utifrån högstadieelevers perspektiv. Under kapitlets sista rubrik diskuteras empirin utifrån några centrala iakttagelser och här formuleras svar på antologins tredje fråga (Vad bör göras framöver för att öka yrkesutbildningens attraktionskraft?) med utgångspunkt i studiens empiriska underlag.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2020-12-07

Språk

Svenska

Sidor

103-126

Publikation/Tidskrift/Serie

Yrkesutbildning på undantag? : Att bryta den låga attraktionskraften

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Pedagogy

Nyckelord

 • högstadieelever
 • attraktionskraft
 • yrkesutbildning
 • teoretisk program
 • utbildningssystem
 • marknadisering
 • gymnasieskola
 • reflektioner
 • politiker
 • skolrepresentanter
 • teoretisk inriktade
 • social bakgrund
 • klasstillhörighet
 • yrkesval
 • gymnasieval

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-12565-7