Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Frälsningen, lagen och sanningen i ett kommunalt aktiveringsprojekt

Författare

 • Alexandru Panican
 • Rickard Ulmestig

Summary, in Swedish

I artikeln analyseras maktrelationen mellan socialarbetare och deltagare i ett kommunalt aktiveringsprojekt för arbetslösa. Socialarbetarna ska samtidigt både stödja och kontrollera de arbetslösa, vilket skapar en relation

mellan representanterna för välfärdsstatens hjälpverksamhet och deras klienter. Analysen utgår från den franske idéhistorikern och filosofen Michels Foucaults teoribildning om pastoralmakt.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Sidor

44-55

Publikation/Tidskrift/Serie

Socionomens forskningssupplement

Volym

Nr 30

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Akademikerförbundet SSR

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Foucault
 • klient
 • hjälpverksamhet
 • välfärdsstat
 • relation
 • kontrollera
 • arbetslösa
 • aktivering
 • kommunalt aktiveringsprojekt
 • socialarbetare
 • makt
 • maktrelation
 • pastoralmakt
 • medborgarskap
 • medborgare
 • rättigheter

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0283-1929