Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Omaka par : Ingmar Bergman och välfärdsstatens professionella

Författare:
  • Erik Hedling
  • Anna Meeuwisse
Redaktör:
  • Anna Meeuwisse
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Sidor: 175-186
Publikation/Tidskrift/Serie: Den berusade båten
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Arkiv

Abstract english

Study of the representation of welfare state professionals – doctors, social workers – in the films of Ingmar Bergman.

Keywords

  • Arts
  • läkare
  • modernitet
  • socialarbetare
  • välfärdsstat

Other

Published
  • (Movies and Welfare Institutions in Sweden)
  • ISBN: 9789179242176
Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala
E-post: anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

+46 46 222 31 57

28

Vicedekan

Samhällsvetenskapliga fakulteten

+46 46 222 31 57

35

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg